חדשות

עדכונים שוטפים

חוברת המידע אודות המחלקה לשירותים חברתיים נכתבה במטרה לתת מידע מפורטעל מגוון השירותים הקיימים במחלקה לפתיחה