עבודות פיתוח ברחבי הישוב

עבודות פיתוח שכונה מזרחית שלב א'
עבודות פיתוח פארק קק"ל