עדכונים שוטפים

חוברת המידע אודות המחלקה לשירותים חברתיים

נכתבה במטרה לתת מידע מפורט
על מגוון השירותים הקיימים במחלקה

לפתיחה