ועדת הנחות בארנונה לשנת 2020

 תושבים יקרים, לידיעתכם:

 ועדת הנחות נוספת לשנה זו תתקיים לקראת סוף שנת 2020,

 יש להגיש את הבקשות עד לתאריך 01.11.2020

 במחלקת הגביה במועצה.

 

 בברכה

 מחלקת הגבייה