ועדת הנחות בארנונה לשנת 2019

תושבים יקרים, לידיעתכם:
ועדת הנחות בארנונה לשנת 2019 תתקיים ב 13.03.19.
אלו שטרם הגישו בקשה ומעוניינים להגיש,
ניתן להעביר את הטפסים עד לתאריך 06.03.19
בשעה 18:00 במחלקת גביה במועצה.
 
בברכה
מחלקת הגבייה