ועדת הנחות בארנונה לשנת 2018

תושבים יקרים, לידיעתכם:
ועדת הנחות בארנונה לשנת 2018 תתקיים ב 22.4.18.
אלו שטרם הגישו בקשה ומעוניינים להגיש,
ניתן להעביר את הטפסים עד לתאריך 18.4.18
בשעה 12:00 במחלקת גביה במועצה.
בברכה
מחלקת הגבייה